Tietoturvallisesti pilvessä Wisdomicin kanssa
Miten me Wisdomicilla rakennamme pilvipalvelut tietoturvaa unohtamatta olipa valintasi julkisen pilven palvelu tai kapasiteettipalvelu.

Kerroin aiemmin eri pilvipalveluhin liittyvistä yleisimmistä uskomuksista ja mitä niihin liittyen pitäisi osata huomioida. Lue teksti täällä >

Julkisen pilven tutut ja tietoturvalliset palvelut: Azure ja Microsoft 365

Wisdomic tarjoaa julkisen pilven Microsoft Azure –kapasiteettipalvelut ja 365-sovelluspalvelut kätevällä laskutussopimuksella. Näin vältetään vanhentuneiden tai muuten vain lakkaavien luottokorttien ansa.

Huolehdimme Azureen perustettavasta kapasiteetista samalla tavalla kuin oman konesaliympäristömme palvelimista: tietoturva kuntoon palomuureilla, virustorjunnalla ja jatkuvalla päivittämisellä. Ylläpitopalveluillamme vastuurajapinta saadaan siirrettyä niin, että asiakkaan ei tarvitse huolehtia muuta kuin palveluiden käytöstä.

Microsoft 365-palveluihin kuuluu tuttujen Office 365-palveluiden lisäksi tukku tietoturvapalveluita. Me opastamme, mitä palveluista kannattaa ottaa käyttöön ja miten. It-kumppanina kerromme myös parhaat vinkit tietoturva-asetuksiin liittyen.

Tieto varmuudella talteen myös pilvessä

Varmistaminen on olennainen osa myös pilvipalveluja. Meillä Wisdomicilla on käytössä Cohesity-järjestelmä, jolla voidaan varmistaa myös julkisen pilven komponentteja helposti ja turvallisesti. Varmistaminen mahdollistaa sen, että tiedot ovat saatavilla aina ja kaikissa tilanteissa.

Varmistamisen merkitys korostuu yritysten siirtyessä enemmän ja enemmän pilvipalveluihin ja palvelimettomiin ympäristöihin. Käytännössä siis, jos yrityksen kaikki tiedostot ovat Sharepointissa tai Onedrivessä, ne kannattaa varmistaa myös ulkopuoliseen järjestelmään, kuten varmistettaisiin mitä tahansa liiketoimintakriittistä tietoa.

Vaihtoehtona kapasiteettipalvelut

Wisdomicin omat kapasiteettipalvelut on toteutettu Ficolon The Air -konesaliin. Itse it-ympäristö on meidän omistama, hallinnoima ja kehittämä, mutta fyysisen tilan osalta turvaudumme tahoon, joka keskittyy puhtaasti konesalipalveluihin. Tällä tavalla taataan konesalin infrastruktuurin luotettavuus ja pystytään täyttämään Katakri- ja VAHTI-vaatimuksia fyysisen tilan osalta. Konesalitila on aina miehitetty, joten käsipari saadaan paikalle mihin kellonaikaan tahansa.

Konesalin kaikki komponentit ovat kahdennettuja, aina kuituyhteyksiä myöten. Sama ajattelu jatkuu itse tuotantoympäristön infrastruktuurissa – kaikki komponentit ovat vähintään kahdennettuja. Kaikki prosessit, toimintamallit sekä järjestelmät on suunniteltu ja rakennettu niin, että käyttöhäiriöiden määrä saadaan minimoitua kaikissa tilanteissa. Asiakkaille tämä näkyy suoraan palvelun luotettavuutena.

Kaikki konesalissa oleva tieto on aina varmistettu Cohesityyn, joka on maantieteellisesti hajautettu. Näin varmistutaan, ettei mahdollinen päälevyjärjestelmän ohjelmistovika vaikuta varmistuksiin. Vaikka koko konesali tuhoutuisi, tiedot ovat saatavilla.

Tietoturvallinen konesali noudattaa standardeja

Tietoturvamielessä me Wisdomicilla toimimme ISO27001-standardin mukaisesti eli tietoturvaa seurataan ja kehitetään läpi koko organisaation.

Konesalipalveluiden kohdalla tietoturvasta huolehditaan monin eri tavoin. Verkko on rakennettu mahdollisimman tietoturvalliseksi. Kaikkien konesalikomponenttien ajantasaisuutta valvotaan päivittäisillä haavoittuvuuskartoituksilla, joita tehdään julkisessa verkossa näkyville palveluille.

Palomuurien ja virustorjunnan sekä muiden perinteisten tietoturvaratkaisujen lisäksi tietoturvaa valvotaan älykkäällä järjestelmällä, jonka toiminta perustuu verkon käyttäytymisen analysointiin. Järjestelmä oppii, miten verkko toimii normaalissa tilanteessa ja hälyttää, jos normaalista poiketaan. Näin saadaan kiinni nekin tunkeutumiset ja hyökkäykset, jotka on toteutettu aiemmin tuntemattomilla tavoilla.

Entäs jos yhteinen sävel ei löydykään?

Meidän mielestämme hyvä palvelu on paljon parempi sitouttamiskeino kuin keinotekoiset sopimusajat. Siksi voimmekin hyvillä mielin kertoa, että meistä pääsee eroon ilman pitkiä irtisanomisaikoja, jos emme pysty palvelemaan teitä riittävän hyvin. Ota siis matalla kynnyksellä yhteyttä vaikka chatissa tai jätä yhteydenottopyyntö – kartoitetaan yhdessä, mikä pilvipalvelu olisi teidän kohdallanne toimivin.

Tutustu palvelukuvaukseen: Pilvi- ja konesalipalvelut

Tuomas Karhula

Kaipaatko lisätietoa aiheesta? Ota yhteyttä!

Tietoturva-syöte